CSR

Corporate Social Responsibility

Vårt mål är att få ett styrande dokument som hjälper oss att följa Förenta Nationerna (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationen (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Vår ägare och vår styrelse stöder de principer som anges i dessa koder och normer och syftet med detta dokument är att översätta detta stöd i en rad riktlinjer och standarder som sätter en gemensam strategi för praktisk vägledning för våra chefer och medarbetare.

Intern uppföljning

Företaget har tillsatt en personalgrupp bestående av:

  • Säljare
  • Ekonomianställda
  • Lageranställda

Dessa har som uppdrag att säkerställa Promos egen CSR, genom deras återkommande möten som sker kvartalsvis säkerställs även att ditt företags uppförande kod av Promos personal följs.

Extern uppföljning, Barnarbeten

En otroligt viktig punkt för oss på Promo Företags reklam. Detta har varit en starkt bidragande orsak att vi strävar efter att lägga vår egen produktion av kläder på Europeiska producenter. Företagen inom Europa kontrolleras och lyder under de Europeiska lagarna som styr barn arbete men även reglerna som ställs av ILO:

Extern uppföljning, Tvångsarbete, arbetsplatssäkerhet, arbetstider, minimilöner.

I vår strävan på Promo att alltid kunna garantera er som kunder att produkterna är producerade enligt vår CSR offerer vi alltid ett alternativ där ni får Europa producerade kläder.

Detta för att säkerställa att ni alltid både vid intern och extern granskning kan känna er trygga att ovanstående punkter följs

Extern uppföljning. Miljö

Promo har i sin affärsidé inskrivit att alltid ge våra kunder ett Europeiskt alternativ.

Där företagen lyder under de av EU miljölager.

Citat från EUs målsättningar:

EU har bland de strängaste miljökraven i världen. De har tagits fram under lång tid och täcker in ett stort antal områden. I dag är arbetet främst inriktat på att bekämpa klimatförändringen, skydda den biologiska mångfalden, minska luftföroreningarnas inverkan på hälsan och använda naturresurserna på ett mer ansvarsfullt sätt. Miljöskyddet står visserligen i centrum, men åtgärderna kan också bidra till ekonomisk tillväxt genom att främja innovation och nyföretagande.