Etik & Miljö


Promo har sedan flera år tillbaka varit medlem i flera av de ledande branschorganisationerna i Europa. En av de främsta uppgifter de har är att aktivt arbeta för en bättre kontroll över de produkter vi säljer och ständigt arbeta aktivt för att våra leverantörer ska arbeta med frågor som miljö, etik samt val av råvaror till våra produkter.

Tillverkare och Leverantörer

Promo har som mål att jobba med tillverkare och leverantörer som finns närmast möjligt. För att minska våra leveranser så ser vi alltid till att logistiken ska vara genomtänkt och så effektiv som möjligt för att minska på utsläpp.

Promos leverantörer ska respektera principerna i uppförandekoden och genomföra dessa i sin verksamhet. Leverantörer som i sin tur använder underleverantörer för produktion av PROMOS produkter är ansvariga för att dessa genomför uppförandekoden. På begäran från PROMO ska leverantörer informera om vilka tillverkare de använder.