Fronta

Fronta är en rikstäckande återförsäljarkedja i profilreklam branschen. Vi finns på ett flertal orter runt om i landet och andelen medlemsföretag ökar hela tiden. Frontas affärsidé är att vara en strukturerad och effektiv partner. Vår ambition är att arbeta strategiskt och målinriktat med promotionfrågor. Med det menar vi att vi vill bidra med råd och stöd i allt som rör och gränsar till promotion och profilreklam. Hur fungerar den här produkten mot din målgrupp? Hur integrerar vi promotionartiklar i en specifik kampanj? Vad har era anställda mest nytta av?

Du som kund ska hitta den produkt som passar för er både vad gäller pris och kvalitet. Ibland handlar det om större upplagor för kortlivade kampanjer, andra gånger är det en julgåva till viktiga kunder. Hos oss ska du vara trygg med att du valt rätt produkt för rätt ändamål till rätt pris.

Andra värdeord som vi vill luta oss mot är en hög service¬grad och en engagerad partner. Du som kund vänder dig till oss med ett förtroende som vi vill förvalta på bästa sätt.

Läs mer om Fronta »