Chat with us, powered by LiveChat

Gör något litet för att rädda något stort

Promo har som mål att ständigt arbeta för att erbjuda artiklar som tagits fram på ett hållbart sätt från av oss godkända leverantörer. Vi måste som så många andra branscher ta hänsyn till vad som händer och vilken påverkan vi har på vår jord.
Vi kan idag erbjuda ett brett utbud av bra hållbara artiklar från leverantörer runt om i Europa och Asien.

Vårt mål är att vara i framkant och kunna erbjuda bra prisvärda profilprodukter som dokumenterat har tagits fram på ett grönt och hållbart sätt. Förutom detta skall våra leverantörer även erbjuda bra villkor för alla berörda människor i vår produktionskedja.

För mer detaljerad info - Kontakta oss och beställ dokumentet om vårt kvalitet och hållbarhetsarbete

Hållbara profilprodukter

Vi har ett av branschens bredaste sortiment av hållbara profilartiklar. Klicka på knappen nedan för att se hela vårt utbud.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.


Till produkter

Vi arbetar aktivt med att ständigt utveckla vårt sortiment och erbjuda fler hållbara alternativ.

Promo har sedan flera år varit medlem i några av de ledande branschorganisationerna i Europa. En av de främsta uppgifterna är att aktivt arbeta för att utveckla vårt sortiment och få bättre kontroll över de produkter vi säljer. Att sätta press på våra leverantörer för att de ska arbeta med frågor som miljö, etik samt val av råvaror.

Vi ska följa gällande miljölagstiftining, förordningar och bestämmelser, men ha som mål att överträffa dessa, med utgångspunkt i vår omvärldsbevakning av branschrelevanta milöfrågor.

Vårt miljöarbete ska vara väl integrerat i vår affärsplan och kvalitetspolicy, så att miljöarbetet helt integreras i företagets löpande verksamhet.

Vi skall fastställa, arbeta mot och följa upp vårt miljöarbete gentemot mätbara mål.

Tillverkare och Leverantörer

Promo har som mål att jobba med tillverkare och leverantörer som finns närmast möjligt. För att minska våra leveranser så ser vi alltid till att logistiken ska vara genomtänkt och så effektiv som möjligt för att minska på utsläpp.

Promos leverantörer ska respektera principerna i uppförandekoden och genomföra dessa i sin verksamhet. Leverantörer som i sin tur använder underleverantörer för produktion av PROMOS produkter är ansvariga för att dessa genomför uppförandekoden. På begäran från PROMO ska leverantörer informera om vilka tillverkare de använder.

Leverantörskontroll

Det företaget vi samarbetar med är främst: QIMA
För att över tid kunna garantera pålitliga tillverkare som uppfyller alla våra krav gällande Etik & Miljö och god produktkvalité så samarbetar vi med olika företag i Asien och Europa. Dessa helt oberoende testföretag ger oss de garantier och den dokumentation som behövs för att vi skall kunna garantera er att ert företag och era varumärken enbart förknippas med positiva värden även i tillverkningsprocessen. Visar det sig i dessa tester att tillverkarna har allvarliga brister som ej relativt snabbt kan åtgärdas så gör vi naturligtvis inte affärer med dessa. Upptäcks smärre och relativt enkelt åtgärdade problem så trycker vi på för att få till en bestående och positiv förändring.