Inköp

Ekonomin i affären avgör ofta vid sidan av magkänslan!

Klart är att pris och kvalitet går hand i hand. Även om design och förslag ser jättefint ut så måste det finnas täckning för en ny profilering, därför arbetar våra inköpare alltid för att skapa ”most value for money”.

Vi producerar i hela världen hos noga kontrollerade leverantörer. Vi vet att våra kunder ställer stora krav både på Code of Conduct och Miljöpolicy. Därför väljer vi bara fabriker som kan ställa upp på de kravspecifikationer vi ställer på dem.

Men allt handlar inte bara om specialproduktion, ibland kan en vara hämtas från en grossist i Sverige. Men även här ställer vi stora krav på både kvalitet, pris och att de följer våra högt ställda krav på produkt och produktion.