Leverantörskontroll

Det företaget vi samarbetar med är främst: Asia Inspections

För att över tid kunna garantera pålitliga tillverkare som uppfyller alla våra krav gällande Etik & Miljö och god produktkvalité så samarbetar vi med olika företag i Asien och Europa. Dessa helt oberoende testföretag ger oss de garantier och den dokumentation som behövs för att vi skall kunna garantera er att ert företag och era varumärken enbart förknippas med positiva värden även i tillverkningsprocessen. Visar det sig i dessa tester att tillverkarna har allvarliga brister som ej relativt snabbt kan åtgärdas så gör vi naturligtvis inte affärer med dessa. Upptäcks smärre och relativt enkelt åtgärdade problem så trycker vi på för att få till en bestående och positiv förändring.