Miljö & kemikaliebegränsning

Promo Företagsreklam begränsningslista av kemikalier och uppföljning av krav till producenter.

En av företagets viktigaste strategiska besluts togs hösten 2010, Då beslutade Promo att i sin affärsplan göra tillägget att koncentrera den egna inköps avdelningens inköp till Europeiska producenter. Detta för att säkerställa kontrollen av produktionen gällande en mängd faktorer.

Säkerställa att inget barnarbete utförs av Promo producerade produkter.

Garantera kunderna att vår produktiopn av textil följer ILO´s regelverk.

Förkorta miljöutsläppen vid transporter. Det vill säga minska avståendet från producent till slutkund.

Öka kontrollen och få garantier från producenterna gällande att de följer Eu´s miljölagstiftning gällande utsläpp.

Enklare att få kontroll att textilierna icke innehåller ej godkända kemikalier.

Säkerställa produktion

För att säkerställa att produktionen och innehållet i de material som används vid tillverkningen och att de inte finns uppsatta på Eus kandidatlista eller sinlista. För att göra detta sänds alltid vid varje beställning en specifikation till producenten som producenten senare får skriva under.

För att säkerställa att våra kunders kläder håller de uppsatta kraven gör Promo stickprov som sedan sänds till laboratorier enligt nedan.

Att testa kemikalieinnehåll i textilier

För att testa kemikalieinnehåll i textilier kan företag ta hjälp av olika testlaboratorier. I Sverige finns bland annat IFP Research, numera Swerea IVF AB (som också utfärdar Öko-Tex certifikat) i Göteborg, Textil och läderlaboratoriet i Stockholm samt Eurofins (fd Analycen) i Lidköping. Utomlands kan man bland annat använda sig av internationella företag som Intertek med flera.