Produktion & kvalitetskontroll

PROMO är idag medlem i flera organisationer vars uppgift är att arbeta för en bättre kontroll vad det gäller miljö och etik i de länder vi verkar. Vi arbetar även med ett välkänt företag ( Asian Inspection ) som utför kontroller hos de leverantörer vi arbetar med. Det kan vara för att säkerställa miljö och etiska krav eller för att kontrollera de artiklar vi beställt. Detta följs efter en förutbestämd rutin som dokumenteras och senare skickas till kund.