Produktsökning & Inköp

Första steget är att tillsammans med kund ta fram förslag på artiklar som kan passa till den aktuella kampanjen.

Förslagen presenteras med bild och riktpris. När förslaget godkänns tar inköp över och prover beställs hem. Promo har som policy att alltid arbeta med flera leverantörer samtidigt för att säkerställa kvalité och leveranssäkerhet. Efter kundens godkännande beställs ett verkligt prov som skall godkännas av kunden.

Inköp håller noga kontroll på att leveransplanen följs efter de rutiner vi tagit fram.