GDPR

INTEGRITET OCH SÄKER E-HANDEL
Vi är angelägna om att hantera de uppgifter du lämnar på ett tryggt och säkert sätt. När du handlar hos oss, behåller vi namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Detta är information som vi behöver för att leverera varan till dig via den transportör samt kontakta dig om frågor som rör beställningen. Vi är också skyldiga att bibehålla denna information i samband med bokföring, tull hantering och eventuell garanti- /returhantering, därför kan inte historiken raderas. Vi bibehåller också av säkerhetsskäl IP-adressen som använts för att registrera beställningen. Kortnummer och information bevaras av en tredje part i enlighet med bestämmelserna i lagen om integritetsskydd och inte av Promo AB utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa en effektiv hantering av eventuella problem med upphävande reservation och kreditering.


Så här behandlar vi personuppgifter
Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varifrån vi fått uppgifterna och vilka som får ta del av dem.

Behandling av personuppgifter
Promos behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses enligt förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Personuppgiftsansvarig
För huvuddelen av Promos personuppgiftsbehandling är det Promo som är ansvarig och bestämmer ändamålen och medlen för sådan behandling
Promo behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna behandlas av Promo enligt gällande kollektivavtal. Promos uppdrag är att serva kontoren med presentartiklar.
I detta syfte har Svensk Fastighetsförmedling AB tecknat ett avtal med Promo för att lagerhålla profilartiklar samt administrera en webbshopslösning.

Syfte med behandlingen:
-För att administrera er beställning
-För att kontakta er vid eventuella frågor angående beställningar, ändringar och betalningar

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Promo har som uppgift att serva och leverera presentartiklar till flertalet kontor. Detta hanteras och beställs enklast via en unik framtagen webblösning. För att på ett effektivt sätt kunna göra detta måste viss information sparas i vårt affärssystem.

Vilka uppgifter sparas
för- och efternamn
telefonnummer arbete
mailadress
adressuppgifter

Varifrån får Promo uppgifterna?
Personuppgifterna har inhämtats från er själva vid beställning eller via er arbetsgivare. Informationen kan vi få via filöverföring, telefon eller elektroniska tjänster.
Till vilka lämnas uppgifterna ut?
Promo lämnar ut begränsad tillgång till personuppgifterna till Textalk som är en underleverantör och hanterar våra webshoppar samt till Get a newsletter som tillhandahåller vår mejltjänst. Dessa samarbetspartner måste då få viss begränsad tillgång till personuppgifterna för att kunna sköta sitt uppdrag.

Hur länge sparas uppgifterna?
För att kunna sköta vårt uppdrag måste vi spara vissa personuppgifter. Personuppgifterna kommer att lagras under perioden som avtalet gäller samt ytterligare två år.
Ni har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig
Ni har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.
Ni har rätt att kontakta oss om ni vill ha ut information om de personuppgifter vi har om er för att begära rättelse eller radering av uppgifter.

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter
Vi vill belysa tre viktiga punkter som vår intigritetspolicy handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:
Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster när du är i kontakt med oss.
Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.
Kortfattat sparar vi aldrig mer personuppgifter än vad som är nödvändigt. Vi ger aldrig ut uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Du äger alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta oss på info@promo.se och be oss plocka bort dig från våra system.

Har du frågor?
Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter hos Promo är du välkommen att kontakta oss:

Personuppgiftsansvarig: Sandra Appelholm. Ni når vår ansvarig på tel. 011-36 86 00 eller sandra@promo.se

Promo Företagasreklam AB, 556416-3060