Syns du inte finns du inte!

Skulle ett företag aldrig visa sin logga då skulle vi aldrig veta om att just det företaget finns. Det är jätteviktigt att synas på rätt ställe där det kan finnas potentiella köpare. Nu finns det otroligt många olika marknadsföringskanaler där alla är viktiga. Vi på Promo jobbar inom en bransch som har 7 % av reklamkakan. Profilbranschens reklamkaka är större än många kanaler så som utomhusreklam, radioreklam, gratistidningar, kataloger, event och mässor m.m. Vi på Promo ser våra produkter som ett komplement till andra reklamkanaler.

Fördelar med Profilprodukter

  • Lång marknadsförings-livslängd.
  • Personlig marknadsföring då användaren kommer i direktkontakt med produkten.
  • Lätt att rikta sin marknadsföring.
  • Hög Return on investment.
  • Profilmaterial kommer i kontakt med flera olika individer.

Reach & Recall